Oplysninger om Biobrændsel

Opmåling af Brænde

Det kan være lidt af en jungle at finde det bedste tilbud på brænde, bl.a. fordi forhandlerne bruger forskellige måder at opgøre mængden af brænde. Der tales både om rummeter, skovrummeter og kasserummeter og det er ikke det samme.Der findes flere mål for brænde, alt efter om det er stablet eller ligger hulter til bulter i en kasse. Der er også forskel på om brændet er opskåret og kløvet, eller om det ligger i længere stykker. er er alt i alt mange parameter, som bestemmer massefylde af brænde.

Brænde rummeter

fig 1. Rummeter stablet brænde

Stablet Brænde -Rummeter

En rummeter brænde er den mængden brænde, der kan være i en brændestabel, der er 1 m høj, 1 m bred og 1 m lang. Brændet skal være kløvet og opskåret i ens længder og stablet relativt tæt uden for meget luft mellem de enkelte stykker brænde. D

Skov Rummeter

Brænde, der sælges direkte fra skoven i længere stykker, som ikke er savet eller kløvet, kaldes ofte for en skovrummeter, men den måles stadig på samme måde. Rummeter kan omregnes til kubikmeter fastmasse. Det er et mål for træet uden luft. Hvis brændet er kort - dvs. under 60 cm - og stablet pænt uden alt for meget luft imellem stykkerne, så er målet i kubikmeter ca. 70% af mængden målt i rummeter. Det svarer til, at fastmassetallet er 0.7. Fastmassetallet i en stak afhænger af brændestykkernes længde, diameter og rethed og af den omhu, hvormed brændet er stablet. Fastmassetallet falder, hvis brændestykkerne er lange, tynde eller krogede. Der er mindre træ i en sådan rummeter. Derfor har en skovrummeter et mindre fastmassetal end en rummeter stablet af kortere brænde, og hvis man stabler igen, efter brændet er afkortet og kløvet vil stakken fylde mindre, selv om den indeholder den samme mængde træ. Stakken indeholder blot mindre luft og fastmassetallet er derfor steget.

Skov Rummeter

fig 2. Skov Rummeter brænde med forskellig fastmasse faktor

Kasse Rummeter

Brænde, der ikke er stablet, men ligger hulter til bulter i en bunke, opmåles i kasserummeter. En kasserummeter svarer til indholdet i en kasse på 1 x 1 x 1 meter, men det er alligevel et temmelig usikkert rummål. I en kasserummeter er der mere luft i mellem brændestykkerne end i en stabel. Hvor meget luft der er, afhænger bl.a. af brændets længde. Fastmassetallet er ofte mellem 25 og 50% lavere i kasserum metre end i stablede rummetre.

Skov Rummeter

fig 3. Kasserummeter

En skovrummeter kaldes det, når man har en tilsvarende stabel brænde, der ikke er kløvet eller opskåret. Brændestykkerne er normalt lidt længere. Da der er mere luft omkring brændet her, er der reelt mindre brænde i en skovrummeter end i en almindelig rummeter.

En kasserummeter kaldes det, når brændestykkerne er smidt hulter til bulter i en kasse på 1 x 1 x 1 m i stedet for at blive stablet pænt. Her er der endnu mere luft omkring de enkelte brændestykker, og en kasserummeter rummer derfor mindre end både en skovrummeter og en almindelig rummeter brænde.

Fast Massefaktor

Den afgørende parameter er ved opmåling af brænde er fastmassefaktoren. Generelt ligger stablet brænde gerne med den højeste fastmasse faktor, mens brænde opmålt i skovrummeter har de laveste fastmasse faktor