Oplysninger om Biobrændsel

Viden om Træpiller

Hvordan træpiller laves – alt hvad du behøver at vide om, hvordan træpiller laves

Bruger du træpiller som opvarmning, så læs mere om hvordan træpiller laves. Denne artikel giver dig grundig og præcis information om, hvordan træpiller laves og hvilken slags materiale, træpillerne består af.

En stigende populær brændselsmetode er anvendelse af træpiller. Imidlertid er der ikke mange som ved, hvordan træpiller laves. Denne artikel vil forklare mere om. hvordan træpiller laves, og hvad hemmeligheden er bag dette ekstraordinært gode brændstof.

Hvordan træpiller laves – the basics Træpiller er produceret ved at sammenpresse træ, som allerede har været igennem en hammer-mølle, der har omformet træet til en dej-lignende masse. I forbindelse med sammenpresningen vil træet passere gennem en smal tragt. Denne sammenpresning vil øge træets temperatur, hvorefter stoffet lignin vil frigives. Dette stof vil fungere som en naturlig lim, som vil gøre træpillerne mere kompakte, når de igen er blevet nedkølet. Træpiller er et ekstremt energiholdigt brændselsprodukt, og undersøgelser viser, at de ressourcer, som går ind i produktionen og transporten af træpiller, kun udgør 2 procent af den samlede energi i pillerne. Hvordan træpiller laves – vandindhold, træarter og miljømæssige forhold En af grundene til, at træpiller er så effektivt et brændselsprodukt, er, at de har et meget lavt vandindhold på mindre end 10 procent. Derudover har de en ekstremt høj tæthed med en vægt på mere end 1 ton per kubikmeter træpille. Derudover støver træpiller meget lidt og producerer kun en begrænset mængde aske sammenlignet med almindelig brænde. Med hensyn til hvilken slags træ som er bedst, så kan næsten al slags træ anvendes i produktionen af træpiller. Det er dog her afgørende, at din træpresser er at relativt ny dato, således at den er i stand til at regulere sammenpresningen alt efter de forskellige træsorters karakteristika. Al træ, som anvendes til træpiller, er ubehandlet træ, der ikke er blevet anvendt til noget tidligere. Det er i denne forbindelse ikke tilladt at anvende genbrugt træ og lignende udefrakommende elementer. Især skal man her undgå at anvende træ, som tidligere har været malet eller på anden måde overfladebehandlet. For det første for at undgå uønsket forurening, når træpillerne brændes af. Og for det andet for at sikre, at alle træpiller brænder med den samme intensitet og den samme hastighed. Træpiller er generelt en særdeles miljøvenlig form for brændsel, som sikrer dig, at du trygt kan opvarme dit hus med god samvittighed.

Fyringsteknik til træpiller – find den rette fyringsteknik til træpiller

Bruger du træpiller som husopvarmning så få mere information om den korrekte fyringsteknik til træpiller. At have den rette fyringsteknik til træpiller er altid vigtigt, når du skal have det maksimale ud af pillerne. Træpiller er en brændselsmetode, som bliver mere og mere populær. Imidlertid er der mange, som ikke ved, hvilken fyringsteknik til træpiller, som er bedst at anvende. Denne artikel vil forklare mere om nogle af de mest typiske teknikker inden for afbrænding af træpiller.

Fyringsteknik til træpiller – de forskellige kategorier I forbindelse med fyringsteknik til træpiller, så kan det især opdeles i de følgende hovedkategorier: Kompaktkedler, ovne og løse stokere med eller uden magasin.

Kompaktkedler

Kompaktkedler kaldes også for stoker-kedler og er kendetegnet ved, at kedlen, fyringssystemet og brændselsmagasinet er sammenbygget i én kompakt enhed. Hele enheden er her designet, så at de enkelte elementer er nøjagtigt afpasset efter hinanden. Dette lyder måske naturligt nok, men er ikke altid tilfældet, når f.eks. en løs stoker-ovn kobles på en eksisterende kedel. Nogle, men ikke alle, kompaktkedler er bygget således, at de kan afbrænde ikke bare træpiller, men også flis og korn. Når du skifter mellem de forskellige brændselsformer, så skal du dog som regel også huske at omstille styreenheden, så den passer til den aktuelle brændselsform. Kompaktkedler koster typisk fra 45.000 kroner og opefter.

Stokere og ovne

En anden mulighed i forbindelse med fyringsteknik til træpiller er at udskifte din oliebrænder med en løs stoker-ovn, som herefter påsættes din eksisterende kedel. Disse stokere med integreret magasin er ofte en god og effektiv løsning, såfremt kedlen er i god stand og har en fyringsgeometri, som passer til afbrænding af træpiller. Derudover skal du naturligvis også huske at tjekke, at den valgte stokers dimensioner passer til kedlen. Prisen på disse stokere uden integreret magasin er som regel på 15.000 kroner og opefter. Derudover kan du i forbindelse med fyringsteknik til træpiller også overveje at investere i løse stokere uden magasin. Den primære fordel ved disse stokere er, at installationen er relativt enkel og kræver mindre plads end en stoker med integreret magasin. Prisen på disse stokere er typisk fra 16.000 kroner og opefter. Endelig kan du også anvende pilleovne i forbindelse med afbrænding af dine træpiller. Disse er beregnet til opstilling i opholdsrum og er typisk en langt hurtigere og mere effektiv måde at opvarme dit rum på end traditionelle brændeovne.

Træpiller og miljø – information om hvordan træpiller og miljø påvirker hinanden

Opvarmes dit hjem med træpiller så læs mere om, hvordan træpiller og miljø spiller sammen. Denne artikel vil give dig grundig information om, hvordan træpiller og miljø er forbundet, og hvad du som forbruger især skal være opmærksom på. Anvender du træpiller som en del af opvarmningen af dit hus, så bør du naturligvis også vide noget om, hvordan træpiller påvirker miljøet. Træpiller er generelt blevet anset som et miljømæssigt godt produkt, som forurener mindre end mange af de øvrige energi-former, som vi anvender til at opvarme vores hjem med. Denne artikel vil fortælle mere om træpiller og miljø, og hvordan du kan opvarme dit hus uden at skulle føle dårlig samvittighed. Træpiller og miljø – kort fortalt De miljømæssige bivirkninger ved afbrænding af træpiller betragtes normalt som værende ganske små. De mest vigtige miljømæssige påvirkninger er her relateret til stoffer, som udledes til luftmiljøet via de røggasser, som dannes under forbrændingsprocessen. Derudover er der naturligvis også en vis udledning af drivhusgasser i forbindelse med fremstilling af træpillerne såvel som distributionen af dem. Derudover taber træpiller omkring 20 procent af deres energiindhold i forbindelse med forbrændingsprocessen. Disse 20 procent – som betyder, at man kun udnytter 80 procent af træpillernes energi til at opvarme huset – går især tabt i forbindelse med varmetab og i perioderne, hvor man henholdsvis starter og stopper forbrændingen af træpillerne. Træpiller og miljø – energiforbrug ved tilvejebringelse Energiforbrug ved tilvejebringelse dækker her over den energi, som må investeres for at tilvejebringe et givent gode. Energiforbrug ved tilvejebringelse for typiske danske energi-former er her som følger: - Danske træpiller: 627 megajoule/ton - Importerede træpiller: 787 megajoule/ton - Naturgas: 2840 megajoule/ton - Olie: 4617 megajoule/ton - Kul: 1764 megajoule/ton Som det kan ses af ovenstående tal, så koster det proportionelt set langt mindre at tilvejebringe et ton træpiller sammenlignet med mere klassiske energiformer såsom naturgas, olie og kul. Som tallene også viser, så gælder dette uanset om træpillerne er danske eller importerede fra udlandet. Udledning af røg Endelig i forbindelse med træpiller og miljø skal man altid huske at nævne forholdet omkring udledning af røggasser. Målet med enhver afbrænding af træpiller er at få en så fuldstændig forbrænding som muligt. Imidlertid, når dette ikke sker, så vil resultatet ofte være udledning af miljøskadelig kulmonoxid gennem nogle af de røggasser i træpillerne, som ikke når at blive forbrændt. Måden at minimere denne udledning så meget som muligt er primært ved at sikre, at der er det rette blandingsforhold mellem ilt og brændsel. Så frem der er for meget eller for lidt ilt, så vil det resultere i mangelfuld forbrænding. Derfor gælder det således om at finde præcist det rette blandingsforhold, som medfører en så komplet afbrænding som muligt.