Oplysninger om Biobrændsel

Pejsebrænde

Ovntørret Brænde

Fugtigt brænde er din ovns værste fjende. Ovntørret brænde ser ikke bare flot ud, men brændets lave fugtighed kan også være med til at forbedre din brændeøkonomi på grund af en forbedret forbrænding. Fugtigt brænde kan nedsætte din ovns virkningsgrad betragteligt, da det sænker temperaturem i din ovns brændkammer, hvilket resulterer i uforbrændte røggasser og sodpartikler. Der altså andre end æstetiske grunde til at købe ovntørret brænde. Ovntørret brænde har normalt en fugtighed under 18 %, men der er dog ikke nogen mærkning af ovntørret brænde i Danmark, så kvaliteten af brændet er en tillidssag mellem dig og din brændeforhandler.

Lufttørret Brænde

En stor del af det brænde, som der sælges i Danmark sælges som "lufttørret" brænde, der kun skal tørre 2-4 uger før det er fyrringsklart. Dette er sjældent tilfældet. Brænde solgt som "lufttørret" skal normalt stå 1 år ekstra til tørre, og det vil derfor først være klart til den efterfølgende fyrringssæson. Dette skal man lige være opmærksom på.

Langtidstørret Brænde

Nogle webbutikker i Danmark sælger langtidstørret brænde. Dette er brænde, som har stået til tørre på en ventileret placering i over et år. Langtidstørret brænde har normalt en fugtighedsprocent omkring de 20-26 procent. Fugtighedsprocenten kan svinge lidt afhængigt af luftfugtigheden på årstiden.

Korrekt Brændefyring

Korrekt brændefyring forudsætter, at man kun bruger rent og tørt træ. Er træet vådt bruges der energi på at fordampe vandet og derved bliver det vanskeligt at få temperaturen op på et niveau, så gasserne brændes af. Brænde, Rigeligt med luft Sørg for at tilføre rigeligt med luft – især i starten, hvor det gælder om at få temperaturen hævet hurtigst muligt. Når ilden har godt fat skrues der ned for den primære lufttilførsel og åbnes op for den sekundære luft. Først når træet er afgasset – det vil sige når flammerne dør hen og der kun er glødende trækul tilbage – kan der skrues helt ned for luften. Brænde, Ren forbrænding Kunsten er at skabe så høj temperatur i brændeovnen som muligt. Det giver ren forbrænding - klare gule flammer uden røg - og fuld udnyttelse af træets energi. Brænde, Brændet skal være tørt Vand i brændet afkøler ovnen og giver uren forbrænding. Brændets vandindhold må højst være 24 %. Ellers får man ringe varme, sur røg i stuen og ud af skorstenen, løbesod i skorstenen og - når det går helt galt - skorstensbrand. af brænde. Brænde, Ved optænding skal ovnen varmes op så hurtigt som muligt Brug bare rigeligt med aviser, pap, tørt pindebrænde, spåner, bark og kvas. Men undgå gerne glittet papir (fx skinnende reklamer) som giver meget aske. Brænde, Papir er et godt og tørt brændsel Papir er lavet af træ, og det er knastørt. Derfor er papir et rent og godt brændsel. Læg for eksempel en måtte af aviser i bunden af ovnen og tænd op som normalt oven på. Papirmåtten isolerer ovnbunden, og dens egen forbrænding vil hæve temperaturen i ovnen. Brænde, Brug ikke for store stykker brænde Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Så kan hele brændestykket varmes op og brænde på én gang. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 28 cm og ikke tykkere end 6-8 cm. Brænde, Fyld ikke ovnen mere end halvt op Når træ varmes op, afgiver det gasser. Gasserne kræver lufttilførsel - udover stærk varme - for at blive brændt af. Hvis der er for meget brænde i ovnen, bliver forbrændingen bliver uren. Det ses ved at træet soder. Brænde, Luk for lufttilførslen når der ikke er ild i ovnen Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder altid rent. Luk for luften når der ikke er flere gule flammer. Så suges stuens varme luft ikke ud til fuglene. .