Oplysninger om Biobrændsel

Velkommen hos Askebrænde.dk

Biobrændsel har fået en kraftig opblomstring i løbet af det sidste årti hovedsageligt på grund af øget opmærksomhed på CO2 neutralt energi. Denne side indeholder information om en række emner indenfor biobrændsel, der er vigtige for den private forbruger af biobrændsel.

CO2 neutral opvarming med biobrændsel såsom træpiller, pejsebrænde